Takiya

該当製品

条件【フック】 【Iタイプ(70kg)】 、での検索結果

該当製品数(3点)

Iフリーフック

推奨荷重 : 70kg / 重量タイプ
Aハンガー | 後入用 | 壁付用

Iワンタッチフック

推奨荷重 : 70kg / 重量タイプ
Bハンガー | 後入用 | 壁付用

条件【フック】 【Iタイプ(70kg)】 、での検索結果

該当製品数(3点)