Takiya

該当製品

条件【フック】 【Sタイプ(20kg)】 、での検索結果

該当製品数(6点)

CAフック

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
後入用 | 天付用

CBフック

推奨荷重 : 30kg / 中量タイプ
Aハンガー | 後入用 | 壁付用

ミニAフック

推奨荷重 : 20kg / 軽量タイプ
後入用 | 天付用

ミニワンタッチAフック

推奨荷重 : 20kg / 軽量タイプ
Bハンガー | 後入用 | 天付用

ミニワンタッチBフック

推奨荷重 : 20kg / 軽量タイプ
Bハンガー | 後入用 | 壁付用

条件【フック】 【Sタイプ(20kg)】 、での検索結果

該当製品数(6点)