Takiya

よくあるご質問

2001/12/10 : サイト公開

「TAKIYAサイト - takiya.org」公開
「REPRO」「HONEST」「SINTESI」製品のWEBオーダー開始

2001/11/01 : サイトリニューアル

「NACOMサイト - nacom.co.jp」全面リニューアル公開

2001/10/01 : 社名変更

「株式会社 中村多喜彌商店」より「タキヤ株式会社」に社名変更

2001/10/01 : 日経アーキテクチュア広告(2001/10)

詳細はこちら

2001/08/01 : 日経アーキテクチュア広告(2001/08)

詳細はこちら

2001/05/01 : 日経アーキテクチュア広告(2001/05)

詳細はこちら

2001/05/01 : 日経アーキテクチュア広告(2001/05)

詳細はこちら

2001/04/01 : 日経アーキテクチュア広告(2001/04)

詳細はこちら

2001/02/01 : 日経アーキテクチュア広告(2001/02)

詳細はこちら